salonski orkestar značenje

salonski orkestar, manji instrumentalni sastav za izvedbu salonske glazbe; sastoji se od glasovira i violine, ili glasovirskoga trija ili kvarteta.