salitra značenje

salitra (tal.), stari naziv za neke tehn. važne soli dušične (nitratne) kiseline, npr. kalijev nitrat, čileanska s. (natrijev nitrat).