Sakalibi značenje

Sakalibi (arap. Sakalibah), arap. naziv za Slavene, nastao potkraj 7. st. Znatan broj Sakaliba prebjegao je (692) iz biz. vojske Arapima. Naziv se upotrebljavao i za roblje slav. podrijetla i za strance koji su služili u vojsci i na dvorovima arap. feudalaca, posebice kao tjelesna straža. S. su zauzimali i visoke položaje u arap. državama.