Said značenje

Said, Bare Mohamed (1919–95), somalijski časnik i političar; na vlasti od 1969 (nakon državnoga udara) do 1991. Uspostavio ljevičarski režim (pomagan od Sovjetskoga Saveza) i diktatorsku vladavinu; srušen s vlasti drž. udarom.