Šahnama značenje

Šahnama (farsi), novoperzijski nac. spjev što ga je sastavio pjesnik Firdusi oko 1010. god. Sadrži tri glavna toka: mitski, legendarni i povijesni. U gotovo 50 000 stihova obrađuje povijest Irana od postanka svijeta do pada sasanidske dinastije.