Šahmatov značenje

Šahmatov, Aleksej Aleksandrovič (1864–1920), rus. filolog; proučavao povijest rus. jezika, rus. dijalektologiju, pitanja rus. i slav. etnogeneze, izdavao i analizirao starorus. tekstove, objavljivao radove o indoeur. pitanjima, finskom i mordvinskom.