saharski jezici značenje

saharski jezici, jedna od šest potporodica nilsko-saharske porodice (ili velike porodice) afričkih jezika; dijeli se na više skupina; najvažniji jezici: kanuri, kanembu; teda, daza; zagava, berti i dr.