Sahalin značenje

Sahalin, rus. otok uz SI obalu Azije; 78 000 km2, o. 500 000 st. S Kurilima čini Sahalinsku oblast (87 100 km2, 546 695 st.). Pretežito brdovit (Lopatina, 1609 m). Klima monsunska. šumarstvo (drvna ind.), rudna ležišta (ugljen i nafta) i ribarstvo (ind. ribljih konzervi). Upravno središte Južno-Sahalinsk. – U 17. st. otkrili ga niz. pomorci; 1855–75. pod rusko-jap. upravom; 1875. pripao Rusiji; 1905. J dio otoka pripao Japanu, koji je okupirao cijeli S. 1920., god. 1925. povukao se sa S dijela. Po kapitulaciji Japana u II. svj. r. cijeli S. pripao SSSR.