safička strofa značenje

safička strofa (prema imenu pjesnikinje Sapfe), kitica od tri safička stiha ili jedanaesterca (dva troheja ili spondila, zatim daktil, trohej i spondej) i jednoga adoneja (daktil i spondej).