Sacer Mons značenje

Sacer Mons (lat.: sveto brdo), brežuljak I od Rima na koji su se po tradiciji povukli plebejci ← 494. da od patricija iznude određena polit. prava.