sabor značenje

sabor (starosl.), zbor, skupština, skup većega broja ljudi, izabranih predstavnika radi vijećanja i odlučivanja o određenim pitanjima polit., gospodarskoga i kult. značenja. – U slav. naroda, s. je najviši državni predstavnički organ (u Hrvata od 9. st. → Hrvatski sabor).