Saba značenje

Saba, ant. naziv za predio JZ Arabije koji su nastanjivali → Sabejci. Biblijski lik: kraljica od Sabe.