Saaz značenje

Saaz, Johannes von (J. Henslini de Sitbor) (1350–1414), češ. humanist; autor najznačajnijega srednjovj. proznoga djela na njem. jeziku, Orač, s elementima tal. humanizma.