Saavedra Lamas značenje

Saavedra Lamas, Carlos (1878–1959), arg. političar i pravnik; min. vanj. poslova (1932–38), autor Panameričkoga pakta o mirnome rješavanju sporova (1933) u Rio de Janeiru (Pakt Saavedra). Nobelova nagrada za mir 1936.