Sá-Carneiro značenje

Sá-Carneiro, Mário de (1890–1916), port. pjesnik; predstavnik modernizma. Od simbolizma do dekadentizma i intersekcionizma, pjesnički mu jezik biva sve složenijim, svjedočeći o rastakanju ličnosti suvremenoga čovjeka. Disperzija.