Ruteni značenje

Ruteni, arhaični naziv za Ukrajince, uobičajen u zemljama negdanje Austro-Ugarske.