Ruska značenje

Ruska, Ernst August (1906–88), njem. elektroinženjer. Nobelova nagrada za fiziku 1986 (s G. Binnigom i H. Rohrerom) za temeljne radove o elektronskoj optici i za konstrukciju prvoga elektronskog mikroskopa (1932).