Runius značenje

Runius, Johan (1679–1713), šved. pjesnik široke kulture i majstorske forme; njegove su pjesme važan dokument o životu šved. građanstva u poč. 18. st.