Rumunji značenje

Rumunji (rum. Români), romanski narod; o. 23,5 mil. pripadnika, uglavnom u Rumunjskoj (19,2 mil.), Moldaviji, Vojvodini, Madžarskoj, SAD. Pretežito pravoslavci. Potomci su romaniziranih Dačana, sa slav. i madž. utjecajima. Znanost još nije pouzdano utvrdila jesu li R. S od Dunava potomci romaniziranoga pučanstva Dacije ili pak Romani koji su pod kraj 1. tisućljeća došli s Balkana pošto su se ondje počele formirati slav. države.