Rukavina značenje

Rukavina, Ivan (1912–92), hrv. general; aktivan u Jugoslavenskoj narodnoj armiji (JNA), sudionik antifaš. borbe u Španjolskoj (1936–39) i okupiranoj Jugoslaviji (1941–45); na visokim zapovjednim dužnostima za i nakon rata. Zagovornik decentralizacije obrambene politike, zbog čega je 1967. udaljen iz službe u JNA i umirovljen.