Rugova značenje

Rugova, Ibrahim (1944-2006), kosovski političar, osnivač i vođa albanskoga Demokratskoga saveza Kosova (1989); 1992. i 1998. izabran za predsjednika samoproglašene Republike Kosovo. Nakon uvođenja UN-ove međunar. uprave za Kosovo, 2002. izabran je za predsjednika (reizabran 2004).