Rubinštejn značenje

Rubinštejn, Anton Grigorjevič (1829–94), rus. pijanist, dirigent, skladatelj i pedagog; brat Nikolajev; nastupao diljem Europe; u duhu glazb. škole F. Liszta i F. Mendelssohna-Bartholdyja skladao prve rus. simfonije (1850–52) i glasovirske koncerte; opera Demon; komorna i orkestarska djela; ciklus Perzijske pjesme. Osnivač prvoga rus. konzervatorija (u Sankt Peterburgu 1862).