rubaija značenje

rubaija, perz. metrička shema od 4 stiha djelomično vezana srokom.