rotunda značenje

rotunda (lat.) ili rotonda (tal.), građevina kružna tlocrta, redovito nadsvođena kupolom; česta u arhitekturi baroka.