rotunda značenje

rotunda (lat.), varijanta pisma gotičke minuskule koja se razvila u 13. i 14. st. u Italiji; slova se javljaju kao rukom pisana i tipografska.