Rostock značenje

Rostock, grad.html'>grad.i njem. luka na Baltičkom moru; 205 900 st., s predlukom Warnemünde. Sveuč. (osn. 1419); crkve (13–15. st.), grad. vrata (14–16. st.). Brodogradnja, metalurgija; kem. ind.