Rosso Fiorentino značenje

Rosso Fiorentino (pr. ime Giovanni Battista di Jacopo) (1495–1540), tal. slikar i dekorater, manirist; od 1530. u službi franc. kralja Franje I; u dvorcu Fontainebleau izradio ciklus fresaka i osnove za dekoracije interijera.