Ropartz značenje

Ropartz, Guy (1864–1955), franc. skladatelj; učenik i sljedbenik C. Francka, nadahnjivao se bretonskim nar. pjesmama i legendama. Orkestralna djela (Lov kralja Artura; Bretonska nedjelja), opere (Zemlja), baleti, komorne, orguljske, crkv. skladbe.