rojalisti (franc.), naziv za pristaše kralja i monarhije u Francuskoj za vrijeme revolucije (supr republikanci, bonapartisti). U prvim desetljećima 20. st. okupljali su se oko lista L’Action française, pod vodstvom Ch. Maurasa i L. Daudeta. Podržavali su kvislinški režim H. P. Pétaina. Opć.: naziv za sve pristaše monarhizma, kraljevske vlasti.

Spominje se u člancima

Kanada , Kléber , Napoleon I. Bonaparte , Valmy

Širi kontekst

Uzbekistan , Venezuela , Vichy , Vieira , Vijetnam , Vojna krajina

Pretraživanje

Kontakt | Privatnost