Robinson značenje

Robinson, Edward G. (pr. ime Emmanuel Goldberg) (1893–1973), am. glumac rum.-žid. podrijetla; jedan od najvećih karakternih glumaca u povijesti filma. Mali Cezar; Californijska obala; Kid Galahad; Dvostruka obmana; Žena u izlogu; Otok Largo.