Robinson značenje

Robinson, Joan (1903–83), engl. ekonomistica; proučavala probleme tržišta; zasnovala modernu teoriju monopolističkih cijena. Ekonomika nesavršene konkurencije; Akumulacija kapitala.