robija(nje) značenje

robija(nje), najteža vrsta kazne lišenja slobode (duga izolacija i težak prisilni rad), uvedena u 19. st.; naziv ustanove u kojoj se kazna izdržavala. U novije vrijeme mnoga je zakonodavstva ublažuju ili odbacuju.