Roanoke značenje

Roanoke, rijeka I dijela SAD-a, duga 660 km, plovna 180 km. Hidroelektrane.