ritam značenje

ritam (grč. preko lat.). 1. Pravilno izmjenjivanje ili ponavljanje jedinica narastanja i opadanja (dizanja i spuštanja) u određenim prostornim i vremenskim razmacima, os. glasova, naglasaka, pokreta i sl. 2. glazb uzastopno ponavljanje ili izmjena skupina dvaju ili više zvukova različita trajanja i jačine; može se odrediti mjerom u tzv. čvrstome ritmu (lat. musica mensurata); posve slobodno redanje skupina zvukova čini slobodni ritam ili ritam riječi.