Ringkøbing značenje

Ringkøbing, pokrajina u Z Danskoj na poluotoku Jylland; 4853 km2, 275 000 st. Upravno središte Ringkøbing. Poljodjelstvo (krumpir), mliječno stočarstvo. Metalna i elektrotehnička ind.