Rilke značenje

Rilke, Rainer Maria (1875–1926), austr. pjesnik, romanopisac, esejist i prevoditelj; najznačajniji lirik novije njem. književnosti, istaknuti majstor pjesništva eur. dekadencije. Knjiga slika; Zapisi Maltea Lauridsa Briggea; Devinske elegije; Soneti Orfeju.