Rijavec značenje

Rijavec, Josip (1890–1959), slov. operni i koncertni pjevač, lirski tenor; član opera u Zagrebu, Beogradu, Berlinu (1927–36), Pragu.