rial značenje

rial (perz. i arap. iz španj.), novčana jedinica Irana (= 100 dinara), Jemena (= 100 filsa) i Omana (= 100 baisa).