revija značenje

revija (franc. preko austr. njem.). 1. Naziv za različite publikacije (od knjiž. časopisâ do zabavnih listova). 2. Pregledno izlaganje zanimljivosti i robnih uzoraka (modna r.). 3. Kaz., film., TV, kabaretska predstava s glazbom i programom za razonodu. 4. Javni svečani nastup (r. trupa). 5. glazb scensko zabavno djelo s govorenim dijalozima, glazb. točkama (šansone, kupleti) i baletnim prizorima, bez čvršće dramske povezanosti. Nastala u Francuskoj o. 1830., raširila se u Europi i Americi os. oko I. svj. rata; postupno je nakon II. svj. rata potiskuje → musical.