Reuters značenje

Reuters, engl. novinska agencija, koju je 1849. u Aachenu osnovao Nijemac Paul Julius von Reuter (pr. ime Israel Beer Josaphat; 1816–99), brit. državljanin, čiji je ured 1851. prenesen u London.