reumatske bolesti značenje

reumatske bolesti, velika, heterogena, nerazjašnjena skupina bolesti koje pretežito oštećuju lokomotorni sustav (ali i druge). U r. b. ubrajaju se upalne r. b., degenerativne bolesti zglobova i kralježnice, izvanzglobni reumatizam i metaboličke bolesti kostiju i zglobova.