reskript značenje

reskript (lat.). 1. U carskom Rimu, pismeni carev odgovor na nejasna pravna pitanja. 2. Kraljev edikt, naredba, otpis. U praksi nekadašnjega Hrv. sabora, pismena kraljeva poruka.