Reshevsky značenje

Reshevsky, Samuel (1911–92), am. šahovski velemajstor, višestruki prvak SAD, jedan od najistaknutijih svjetskih šahista.