replika značenje

replika (franc. ili tal.). 1. Kratak, sažet odgovor. primjedba s mjesta (npr. na kongresu) na nečiji govor. 2. pravo odgovor tužitelja na obranu tuženoga. 3. lik slika, kip ili koje drugo umj. djelo što ga je autor ponovno izradio sam prema vlastitom originalu. 4. lingv u behaviorističkom pristupu L. Bloomfielda, govor se može opisati kao stimul (poticaj) i replika (odgovor).