rep značenje

rep (akr. od engl. roentgen equivalent physical), stara jedinica apsorbirane doze ionizirajućega zračenja; rep = 0,98 rada = 9,8 mGy.