rendgenska analiza značenje

rendgenska analiza, analitička metoda određivanja strukture tvari pomoću mjerenja ogiba (difrakcije) rendgenskoga zračenja koje prolazi kroz kristale; primjenjuje se pri dobivanju novih vrsta slitina, sintezi složenih organskih spojeva, utvrđivanju strukture nekih bjelančevina, nukleinskih kiselina i dr.