Remete značenje

Remete, nekoć selo kraj Zagreba, danas u sastavu grada. Gotička crkva, barokizirana u 18. st., pripadala je pavlinskom samostanu iz 13. st. (ukinut 1786); u njoj su freske iz 18. st.