rem značenje

rem (akr. od engl. roentgen equivalent man), stara jedinica ekvivalentne doze ionizirajućega zračenja; rem = 10–2 Sv (→ sivert).