reljef značenje

reljef (franc.). 1. Skupni naziv za sve neravnine na Zemljinoj površini. Također reljefna karta ili reljefni model, odn. umanjeni trodimenzionalni prikaz Zemljine površine. 2. Kiparsko djelo kod kojega se prikaz (figura, figuralna kompozicija, ornament) izdiže iznad ravne osnove. Prema jačini ispupčenosti razlikuju se dvije gl. vrste: niski r. (bareljef) i visoki reljef.