relativna vlažnost značenje

relativna vlažnost, omjer između tlaka vodene pare prisutne u zraku i tlaka zasićene vodene pare pri istoj temperaturi; izražava se u % (0% potpuno suh zrak, 100% zrak zasićen vodenom parom); → apsolutna vlažnost.